வகைப்பாடு

சிறப்பு தயாரிப்புகள்

எங்களை பற்றி

கலாச்சாரம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் ஆன்மாவாகவும், வணிக உலகில் ஒரு நிறுவனம் பெருமையுடன் நிற்க அடித்தளமாகவும் இருக்கிறது.பண்பாட்டின் நீர்ப்பாசனம் இல்லாமல், ஒரு நிறுவனம் ஆதாரமற்ற தண்ணீரைப் போன்றது மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்க முடியாது. இன்றுவரை கார்ப்பரேட் கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சியுடன், அதன் சாராம்சம் அனைவரும் பகிர்ந்து கொள்ளும் சிந்தனை மற்றும் நடத்தை பழக்கவழக்கங்கள் என்பதை பொதுவாக அனைவரும் உணர்ந்துள்ளனர். நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள்

மேலும் >>

செய்தி நீடிக்கிறது