класификация

Специални продукти

за нас

Културата е душата на едно предприятие и основата на едно предприятие да стои гордо в света на бизнеса.Без напояване на културата, едно предприятие е като вода без източник и не може да продължи дълго време. С развитието на корпоративната култура до днес, всеки като цяло признава, че нейната същност е начинът на мислене и поведенческите навици, споделяни от всички членове на предприятието. Истинският ефект от изграждането на корпоративна култура се крие в образоването и трансформирането на хора с отлична култура.

повече>>

трайни новини