Klasyfikacja

Polecane produkty

o nas

Kultura jest duszą przedsiębiorstwa i fundamentem, dzięki któremu przedsiębiorstwo dumnie stoi w świecie biznesu.Bez podlewania kultury przedsiębiorstwo jest jak woda bez źródła i nie może długo trwać. Wraz z rozwojem kultury korporacyjnej do dziś wszyscy powszechnie uznali, że jej istotą jest sposób myślenia i zachowania wspólne dla wszystkich członków przedsiębiorstwa. Prawdziwym efektem budowy kultury korporacyjnej jest kształcenie i przekształcanie ludzi o doskonałej kulturze.

więcej >>

trwa wieści