การจัดหมวดหมู่

สินค้าเด่น

เกี่ยวกับเรา

วัฒนธรรมคือจิตวิญญาณขององค์กรและเป็นรากฐานสำหรับองค์กรที่จะยืนหยัดอย่างภาคภูมิในโลกธุรกิจหากปราศจากการรดน้ำของวัฒนธรรม องค์กรก็เปรียบเสมือนน้ำที่ขาดแหล่งที่มาและไม่สามารถคงอยู่ได้นาน ด้วยการพัฒนาของวัฒนธรรมองค์กรมาจนถึงทุกวันนี้ ทุกคนต่างตระหนักดีว่าแก่นแท้ของมันคือวิธีคิดและพฤติกรรมนิสัยที่ทุกคนมีร่วมกัน สมาชิกขององค์กร ผลที่แท้จริงของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอยู่ที่การให้ความรู้และการเปลี่ยนแปลงผู้คนด้วยวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม

เพิ่มเติม>>

ข่าวล่าสุด